Focaccia - Tomato and pesto

500 g
£3.50

Ingredients: 100% organic Shipton Mill wheat flour, yeast, water, salt, Tomato, basil, extra virgin olive oil